رویه های ارسال سفارش

ارسال بار برای استان تهران با هماهنگی پس از ثبت سفارش انجام میگیرد .

سفارش های استان تهران که تا ساعت 17:00 ثبت شده باشند در همان روز قابل ارسال میباشند ، در صورتی که سفارش بعد از این زمان ثبت شود ، ارسال به روز بعد موکول خواهد شد .

سفارش های حومه استان تهران که تا ساعت 17:00 ثبت شده باشند در همان روز قابل ارسال میباشند ، در صورتی که سفارش بعد از این زمان ثبت شود ، ارسال به روز بعد موکول خواهد شد .

سفارش های دیگر استان های کشور که تا ساعت 12:00 ثبت شده باشند در همان روز قابل ارسال به باربری میباشند ، در صورتی که سفارش بعد از این زمان ثبت شود ، ارسال به روز بعد موکول خواهد شد .

  • توجه داشته باشین که هزینه پرداختی به ما جهت ارسال به دیگر استان های کشور شامل ارسال تا پایانه باربری شهر های مقصد میباشد .

سفارشات ثبت شده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبه در همان روز قابل ارسال خواهد بود ، ارسال سفارشات ثبت شده پس از این زمان به روز شنبه موکول خواهد شد .

ارسال سفارشات ثبت شده در روز جمعه به روز شنبه موکول خواهد شد .

هزینه های ارسال سفارش به صورت هوشمند بنا به موقعیت مکانی مقصد ، حجم بار ، تعداد اقلام محاسبه میشوند .

بطور مثال برای ارسال 1 محصول کرایه حمل در جدول زیر نمایش داده شده است .

بطور مثال برای ارسال 2 محصول کرایه حمل در زمانی که حجم 2 کالا یکسان باشد در جدول زیر نمایش داده شده است .

و نمونه ای از هزینه ارسال برای 2 کالا و در زمانی که محصولات در ابعاد مختلف باشند به مانند جدول زیر میباشند .

سعی ما بر این است تا هزینه ی ارسال را به کمترین و ایمن ترین راه ممکن انجام دهیم .