اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس

اجاق های سری ونوس اخوان از گازهای با کیفیت بالای این شرکت با قطعات وارداتی میباشد . بهره گیری از سر شعله های قارچی از ویژگی های مهم اجاق گاز رومیزی ونوس اخوان است .

انواع و قیمت گاز ونوس اخوان

سری ونوس با مدل های متنوع و گوناگونی تولید میشود ، گاز صفحه ای ونوس در دو دسته ی اصلی از نظر جنس صفحه نقسیم بندی میشوند .
  • گاز رومیزی شیشه ای ونوس اخوان
  • گاز رومیزی استیل ونوس اخوان

خرید اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس

انواع گاز ونوس با تعداد سر شعله بر حساب نیاز مصرف کنندگان در دسترس برای خرید میباشد .
  • گاز دو شعله ونوس اخوان
  • گاز چهار شعله ونوس اخوان
  • گاز پنج شعله ونوس اخوان
همچنین در نمونه های جدید گاز ونوس اخوان با تایمر دیجیتال قابلیت تنظیم طول زمان روشن ماندن شعله نیز بهره گرفته شده است.